Kontakta oss 

Rekrytering av framtidens ledare

Vi kartlägger och värvar erfarna nyckelpersoner och talangfulla ledare inom disciplinerna Ingenjörsteknik, IT och Ekonomi.

BomanKerer

Vårt uppdrag

Att kunna attrahera, utveckla och behålla de riktigt duktiga människorna till sitt företag är självklart en viktig konkurrensfaktor. Studier visar tyvärr på att nästan hälften av alla rekryteringar blir misslyckade. Det är värt för alla att titta närmare på detta problem, då dessa "hopp i galen tunna" kostar mer för alla än vi anar.

Att upptäcka och plocka ut en talang är svårt. Svaren knepiga att få fram och svåra att tolka rätt.
Vi tror därför att sökandet och urvalet nödvändigt behöver flera olika instrument.

Att företaget utvecklar en rekryteringsstrategi gällande de seniora tillsättningarna har betydelse. För det är ju absolut inget man bara snabbt kan "köpa på stan" eller fixa i en hast. När behovet av en nyckelperson uppstår är det egentligen redan försent. Har man inte innan tålmodigt förarbetat och gjort sig beredd, får man i stället hastigt rulla tärningen med dåliga odds och hoppas på det bästa. Det blir dyrare.

Vi har sedan vår etablering arbetat fram en process som hjälper våra kunder att få över dessa nyckelpersoner i god tid. Nyckelpersoner som kan möjliggöra en organisations svåra och riskfyllda resa mot något eftersträvansvärt. En förändring. Det är vad vår framtagna rekryteringsmodell tillsammans med kund är skapad för. Mätt över tid har den modellen bevisat sig väl.

Vi har kartlagt, uppvaktat och närmat oss de uppenbart begåvade i respektive disciplin, och i dessa kontakter lärt oss på vilket sätt vi kan vinna dem över.

BomanKerer

Strategiska rekryteringar

BomanKerer söker upp och uppvaktar de Kandidater som Företaget helst vill anställa. Vi arbetar med tillsättningar av personer som ökar Kundens strategiska handlingsutrymme. Kandidaterna är framgångsrika och därför ofta nöjda med sin nuvarande arbetssituation. Vi är dokumenterat duktiga på att uppvakta sådana personer.

BomanKerer

Vårt upplägg

Vår uppvaktning och vårt upplägg är skapad att garantera den önskade nyckelpersonen till rätt tid. Vi har då långt innan inlett med att kartlägga kandidatmarknaden och i den upptäckt och uppvaktat de märkbart begåvade i respektive disciplin. Vi har byggt upp en databas med kontaktade och referenstagna toppkandidater. Skapat en förståelse på vilket sätt och när i tid vi kan få över var och en av dessa personer till vår kund. Vi har fått båda parter att tidigt i processen börjat tänka kring vad man vill. Vad båda parter egentligen önskar och vad man är beredd att satsa i det. Startar man en sådan tankeprocess tidigt så tenderar önskan och målbild att ta ny form. Vi tror att en sådan genomgång är en bra start för att undvika problem.  Om båda parter har en genomtänkt önskan och plan, som därtill sinsemellan är tydligt kommunicerad, säkerställer vi en stabil gemensam resa. Det självklara i detta är ju att - ”om båda parter vinner, vinner båda på det”
Hur börjar man då på bästa sätt ett sådant rekryteringssamarbete med oss? 


Uppdragsformulering

 • Kund formulerar ett konkret och mätbart mål för framtida bemanning

 • BomanKerer berättar hur det med vår draghjälp kan uppnås

 • Avtal upprättas som beskriver ambitioner, skyldigheter och volymer

 • Rekrytering ska också alltid vara mätbar, med Insats – kostnad – utfall


Delad risk

 • Vi arbetar under avtalstiden exklusivt och enbart för en kund

 • Vi garanterar att all påbörjad rekrytering kommer i mål och till ett fast pris

 • Kund själv arbetar långsiktigt i detta och hjälper BomanKerer att lyckas genom att finnas tillgänglig för råd


Kandidat

 • Vi har i samtal kundens mandat att vara helt öppna med vem som uppvaktar dig och varför. Hur ditt namn kommit att bli rekommenderat.

 • Vi träffas och lyssnar in kring historia, yrkeskarriär och dina möjligheter.

 • Vi speglar din berättelse mot vår kunds organisation och framfart, din vilja och beredskap att satsa och förkovra dig,

 • Vi har full tystnadsplikt. Bara det du tillåter återberättas vidare till vår kund.

 • Vi upprätthåller gärna kontakten med dig och följer din utveckling över tid.

 • Allt handlar ju till slut om dina tankar och din "rätta timing" för en förändring.


BomanKerer

Samarbeta med oss

Vi garanterar slutförd rekrytering till ett fast pris. Vårt arbete är exklusivt med en kund i respektive bransch. Vi uppvaktar och värvar de kända kandidaterna. I den processen kartlägger vi kandidatmarknaden tillsammans.


Exempel på genomförda uppdrag

Ingenjörer och Arkiteter

Gruppchefer till Automation, Berg, Dag- och Ytvatten, Geoteknik, Gruvdammar, Hållbara transporter, Vattenkraft, Väg och vatten, Väg, Mark och geoteknik, Cadritare, Ledningsprojektering VA, 
Erfarna konstruktörer, konsulter inom byggnadsteknik och fastighetsutveckling, 
Erfarna uppdragsledare


Exempel på genomförda uppdrag

IT Specialister

Business Analyst, Specialist Coboltutvecklare DBA Microsoft SQL, Erfaren Säljare IT-Managment, Erfaren Testspecialist, Field Applications Engineer, Försäljnings/Regionsansvarig, IT-Arkitekt Java-specialist, Mättekniker, Projektledare QA, Operational SupportQA/Testansvarig, QA-Lead, RPG specialist


BomanKerer Rekrytering AB

Postadress:
Turevägen 36B
191 47 Sollentuna
_________________
Besöksadress:
Sollentunavägen 141
191 44 Sollentuna

070-489 53 76

info@bomankerer.se